Advocatenkantoor

De Advocatenwet regelt het beroep van de advocaat. De advocaat is verplicht lid te zijn van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze is bepaald welk kantoor bevoegd is nadere regels te stellen aan de beroepsuitoefening. De advocaat dient zich te houden aan de gedragsregels en kan bij overtreding uit het beroep worden gezet. De advocaat is verplicht zich jaarlijks te laten scholen en wordt daarop getoetst.

Onze advocaat behandelt vastgoed gerelateerde zaken en dan vooral zaken op het gebied van het huurrecht, bouwrecht en burenrecht. Hierdoor is specialistische kennis gegarandeerd.

Arbeidsrecht: ons kantoor treedt zowel voor de werkgever als de werknemer op. Hierdoor kunnen zij de knelpunten ontdekken. Taspinar Advocatuur heeft de kennis in huis om voor u zo een gunstig mogelijk resultaat te behalen.

Wie in Nederland als advocaat wil worden, moet een verzoek tot be√ędiging doen aan de Rechtbank in de regio waar hij zich wil vestigen. Wanneer de be√ędiging is gebeurd, wordt hij ingeschreven op het tableau van de plaatselijke rechtbank. Er gelden speciale wettelijke eisen, waaronder de eis dat een universitaire juridische opleiding met succes is afgerond. Gedurende de eerste jaren mag de advocaat niet volledig zelfstandig zijn beroep uitoefenen. Hij is dan stagiair. Daarna wordt de inschrijving als advocaat definitief.