Spierballentaal van werkgevers

Er zijn werkgevers die denken met spierballentaal een werknemer te kunnen ontslaan. Echter, bij onvoldoende onderbouwing van de feiten kunnen de gevolgen veel verstrekkender zijn. Bijvoorbeeld een veel hogere ontslagvergoeding.

advocaat in DeventerEen werkgever die denkt met spierballentaal een werknemer te kunnen ontslaan, kan bedrogen uitkomen. Bij onvoldoende onderbouwing van de feiten én een werknemer die de gestelde feiten gemotiveerd weet te weerleggen, kan de rechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afwijzen. Sterker nog, de gevolgen kunnen veel verstrekkender zijn, namelijk een veroordeling in de volledige proceskosten.

Hoge ontslagvergoeding
Het verzoek van de werkgever wordt afgewezen en de arbeidsovereenkomst blijft bestaan. De relatie tussen werkgever en werknemer is waarschijnlijk onherstelbaar beschadigd. En de werkgever moet salaris doorbetalen. Hoe dan het dienstverband beëindigen? Oplossing: met wederzijds goedvinden, waarbij waarschijnlijk de werkgever flink de portemonnee moet trekken.

Verborgen camera
Een ontslagvergoeding kost de werkgever geld. Soms tot wel het driedubbele. Zeker wanneer er sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever. Dit overkwam een werkgever nadat hij onzorgvuldig was omgegaan met het ophangen van verborgen camera’s.

Strikte voorwaarden
Het ophangen van camera’s is aan veel voorwaarden verbonden. Zo moet er onder meer een gerechtvaardigd belang voor de inzet van cameratoezicht zijn, werknemers moeten geïnformeerd worden en gegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het te dienen doel.

Oordeel rechter
In de zaak die speelde was niet aan alle voorwaarden voldaan. Nadat het personeel de camera’s had ontdekt, volgde alsnog een informatief gesprek. Echter, niet alle werknemers waren het ermee eens. Hierop werden zij ontslagen door de directie. De rechter bestempelde dit als “ernstig verwijtbaar handelen” van de werkgever. Het kostte de werkgever veel geld: hij werd veroordeeld tot het uitbetalen van hoge ontslagvergoedingen.

Advocaten Deventer

Advocatenkantoor

De Advocatenwet regelt het beroep van de advocaat. De advocaat is verplicht lid te zijn van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze is bepaald welk kantoor bevoegd is nadere regels te stellen aan de beroepsuitoefening. De advocaat dient zich te houden aan de gedragsregels en kan bij overtreding uit het beroep worden gezet. De advocaat is verplicht zich jaarlijks te laten scholen en wordt daarop getoetst.

Onze advocaat behandelt vastgoed gerelateerde zaken en dan vooral zaken op het gebied van het huurrecht, bouwrecht en burenrecht. Hierdoor is specialistische kennis gegarandeerd.

Arbeidsrecht: ons kantoor treedt zowel voor de werkgever als de werknemer op. Hierdoor kunnen zij de knelpunten ontdekken. Taspinar Advocatuur heeft de kennis in huis om voor u zo een gunstig mogelijk resultaat te behalen.

Wie in Nederland als advocaat wil worden, moet een verzoek tot beëdiging doen aan de Rechtbank in de regio waar hij zich wil vestigen. Wanneer de beëdiging is gebeurd, wordt hij ingeschreven op het tableau van de plaatselijke rechtbank. Er gelden speciale wettelijke eisen, waaronder de eis dat een universitaire juridische opleiding met succes is afgerond. Gedurende de eerste jaren mag de advocaat niet volledig zelfstandig zijn beroep uitoefenen. Hij is dan stagiair. Daarna wordt de inschrijving als advocaat definitief.